Thuispagina

Leraar van het Jaar Rotterdam: "Quebble levert mij tijdwinst op"

Anneloes Berends, Leraar van het Jaar Rotterdam 2016, vertelt in een kort interview hoe zij Quebble inzet in de klas om de communicatie met ouders te vergemakkelijken.

Ondersteuning van de IKK met Quebble

De nieuwe wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang staat voor de deur. Vanaf 1 januari veranderen de kwaliteitseisen voor dagopvang en buitenschoolse opvang.

Roosteren met IKK

De beroepskracht-kindratio’s veranderen. Het vastegezichten-criterium verscherpt. De drie-uursregeling kun je nu zelf vormgeven. Kindercentra moeten flink wennen aan de nieuwe regels. Quebble Professional ondersteunt hierbij. Kind komt niet opdagen, medewerker ziek? Ons geïntegreerde systeem van personeels- en kindroosters vertelt je realtime de juiste bezetting.

Nieuw onderzoek MinSZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil inzicht in de kostprijsstructuur van de kinderopvang. SEO Economisch onderzoek voert de nulmeting uit voor een monitor van de kostprijs van kinderopvang. Dit onderzoek dient ook om de gevolgen van de verandering van de beroepskracht-kindratio voor baby’s in beeld te brengen. Per 1 januari 2019 zal de beroepskracht-kindratio voor baby’s aangescherpt worden: het maximum aantal baby’s voor één pedagogisch medewerker verandert van 4 naar 3. Nadat de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, zal gekeken worden naar eventuele vervolgstappen.

Quebble.com aanwezig op IPON2018

Quebble.com is uiteraard aanwezig tijdens IPON 2018. Dit is dé beurs voor onderwijsinnovatie en ICT. Een boeiend event voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is. Laat u op de hoogte brengen van alle laatste toepassingen en diensten op ICT-gebied. Wat kan Quebble.com voor u doen? Deze handige app verbindt ouders, kinderopvang en onderwijs. Meer weten? Kom naar stand A300.

Pelosa verbindt onderwijs en kinderopvang

Kinderen optimaal begeleiden bij hun ontwikkeling. Dat is uw vak als kinderopvangorganisatie en basisschool. Misschien wel het mooiste vak ter wereld. Daarbij gaan kinderopvang en scholen steeds nauwer samenwerken. Een educatief partnerschap, waar het kind enorm van profiteert.

Quebble Professional sluit hier naadloos bij aan met eigentijdse software, die alles integreert. In één systeem doet u kindplanning, ouderportaal, personeelsplanning en werknemersportaal.

Of u nu een klein zelfstandig kindcentrum bent, een bredeschool of een integraal kindcentrum, Quebble Professional neemt alle zorgen uit handen en biedt snelle en veilige communicatie. Hoe?

Quebble.com | Professional voor het onderwijs

Een kind dat een goede start maakt, profiteert daar het hele leven van. De PO-Raad pleit daarom voor een sterke basisvoorziening voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar, die ervoor zorgt dat ieder kind de kans krijgt zich breed te ontwikkelen. De PO-Raad wil intensievere samenwerking tussen schoolbesturen en andere voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar, zoals kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen. Met als doel dat elk kind zijn of haar talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Wat zeggen anderen over ons?

‘We krijgen een sterkere band met ouders’


Wij zochten naar een oplossing om informatie en foto’s uit te wisselen met ouders, zodat zij een beeld krijgen van wat hun kind overdag doet. Een digitaal alternatief voor het schriftje. Veiligheid staat daarbij voorop, daarom kozen we voor Quebble.